Grupy Zakupowe

Każda Wspólnota Mieszkaniowa dąży do racjonalizacji
i obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej.

Jednak pojedynczej Wspólnocie znacznie trudniej jest negocjować samodzielnie stawki i ceny usług świadczonych na rzecz Wspólnoty. Trudno jest im uzyskać rabaty porównywalne do tych, jakie dostają Wspólnoty współpracujące z naszą firmą.

Grupy zakupowe to działanie marketingowe i rynkowe oparte o zasadę – duży może więcej. Wykorzystując tzw. „efekt skali”, występując w imieniu wszystkich naszych Klientów wynegocjowaliśmy lepsze ceny i rabaty roczne u dostawców, bo zamawiamy więcej.

Wynegocjowaliśmy
najniższe ceny na:

  • Zakup energii elektrycznej
  • Zakup paliwa gazowego do kotłowni osiedlowych
  • Konserwację wind
  • Konserwację kotłowni gazowych
  • Kompleksowe ubezpieczenie Wspólnot Mieszkaniowych
  • Obowiązkowe przeglądy techniczne

Każdej Wspólnocie rozpoczynającej współpracę z naszą firmą pomagamy renegocjować warunki umów z dostawcami w celu obniżenia stawek
do poziomu oferowanego naszym Klientom