O Nas

Nasza firma działa na rynku warszawskim od 2006 roku.
Specjalizujemy się w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowym

Na terenie Warszawy i okolic obsługujemy 60 Wspólnot Mieszkaniowych – łącznie ponad 575.000 m2. Zarządzamy również portfelem mieszkań i apartamentów powierzonych przez klientów indywidualnych. Łączna wartość nieruchomości zarządzanych i obsługiwanych przez PATIO w Polsce to ponad 3.507.500.000 PLN.

Dział zarządzania nieruchomościami prowadzony jest przez licencjonowanych zarządców odpowiadających za pracę administratorów na poszczególnych obiektach. W skład działu finansowego wchodzą doświadczone księgowe odpowiedzialne za prowadzenie wszystkich rozliczeń finansowych obsługiwanych Wspólnot. Kontrolę nad pracą zespołu sprawuje księgowa z certyfikatem Ministerstwa Finansów.

Świadczą o nas liczby

12

Lat na Polskim
rynku!

60

Obsługiwanych
nieruchomości

575 000

M2 powierzchni
nieruchomości

3 507 500 000

Wartość nieruchomości
pod naszą opieką

Zespół uzupełniają inspektorzy budowlani posiadający uprawnienia do prowadzenia corocznych przeglądów budowlanych wymaganych przez prawo. Kompetencje pracowników potwierdzają stosowne licencje i uprawnienia. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Spółka ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) na kwotę 3.000.000 zł.

Zdobyte dotychczas doświadczenie oraz fachowa wiedza naszych pracowników pozwalają nam na trafną ocenę potrzeb Wspólnot Mieszkaniowych, a co za tym idzie – na przedstawienie optymalnej oferty. Nasza propozycja obejmuje pakiet usług związanych z administracją, księgowością, ubezpieczeniem, bieżącą konserwacją, a także pomocą prawną.