Obsługa prawna

We współpracy z Kancelarią Prawną zapewniamy pomoc
obsługę prawną dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Swoją specjalizację opieramy na stałym podnoszeniu naszej wiedzy i kwalifikacji w tym obszarze oraz na doświadczeniu zdobytym przez 
mec. Sylwię Janiszewską.

Zdobyte doświadczenie przekłada się na liczbę wygranych spraw oraz odzyskanych należności i rozwiązanych problemów. Koszty obsługi prawnej uzależnione są od zakresu zlecenia i potrzeb Wspólnoty. Zakres świadczonej obsługi prawnej może obejmować:

Windykacja
wierzytelności

 • Sporządzanie wezwań do zapłaty
 • Przygotowanie dokumentacji formalno – księgowej do wniosków o nakazy zapłaty
 • Sporządzanie pozwów o zapłatę i dalsze reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu cywilnym i egzekucyjnym.

Dochodzenie odszkodowań od deweloperów z tytułu wad części wspólnych nieruchomości

 • Przygotowywanie uchwał wspólnot mieszkaniowych i innych dokumentów (cesji) niezbędnych do wystąpienia na drogę sądową przeciwko deweloperowi
 • Sporządzanie wezwań do zapłaty odszkodowania i ewentualne prowadzenie negocjacji z przedstawicielami dewelopera
 • Sporządzanie pozwów o zapłatę odszkodowania i reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym

Doraźna
pomoc prawna

 • Konsultacje i porady prawne
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Sporządzanie pism procesowych i reprezentacja w postępowaniach ugodowych oraz przed sądami powszechnymi i administracyjnymi we wszystkich rodzajach spraw m. in. dotyczących zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych

Stała obsługa
prawna

 • Udzielanie porad prawnych;
 • Konsultowanie bieżących problemów
 • Opiniowanie zawieranych umów
 • Opiniowanie projektów uchwał wspólnot mieszkaniowych reprezentowanie Klientów w postępowaniach egzekucyjnych

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

 • Analizy ksiąg wieczystych
 • Opinie prawne z propozycjami rozwiązania problemu
 • Postępowania wieczysto-księgowe i inne