Zarządzanie i administracja
wspólnotą mieszkaniową

Świadczymy usługi w zakresie zarządzania i administrowania
nieruchomościami już ponad
12 lat !

Przez ponad dwanaście lat działalności wypracowaliśmy metody pozwalające
na bardzo efektywne i ekonomiczne administrowanie Wspólnotami
Mieszkaniowymi. Koszty związane z obsługą w zakresie administrowania i prowadzenia księgowości Wspólnot Mieszkaniowych określamy
na kwotę już od 0,43 zł/m2. Koszt usługi zależy od wielkości nieruchomości oraz zakresu obowiązków.

W ramach kosztów każda ze wspólnot korzystająca z naszych usług wchodzi w skład grupy zakupowej dzięki czemu możliwe jest uzyskanie niższych cen na inne usługi firm zewnętrznych. Nasi pracownicy
posiadają wieloletnie doświadczenie, stosowne licencje i uprawnienia, a sama Spółka dodatkowo ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej.

Obsługa obejmuje

  • Opiekę dedykowanego dla Państwa Wspólnoty administratora
  • Nadzór merytoryczny licencjonowanego zarządcy
  • Regularną obecność naszych pracowników na nieruchomości
  • Dyżury na terenie nieruchomości z administratorem, w ustalonych terminach (opcjonalnie)
  • Stały kontakt z księgową: telefoniczny, e-mail, osobisty
  • Możliwość kontrolowania stanu konta poprzez (e-kartoteka)
  • Windykację zaległych należności Wspólnoty

Pogotowie konserwatorskie

Szybkie usuwanie
zgłoszonych awarii

24h dyspozycyjność ekipy
konserwatorsko – budowlanej

Konsultacje
inspektorów budowlanych

Szybki czas reakcji
w nagłych zdarzeniach

Przejęcie nieruchomości

W ramach świadczonych przez Spółkę usług zapewniamy pomoc przy przejęciu nieruchomości od dotychczasowego zarządcy lub developera. Przeprowadzamy inwentaryzację dokumentacji technicznej oraz księgowej. Budynki poddajemy przeglądowi dokonywanemu przez uprawnionego inspektora.

Z każdego przeglądu sporządzany jest protokół z listą usterek i spraw wymagających pilnej interwencji. Staramy się walczyć z opieszałością developera przy wykonywaniu prac objętych rękojmią i gwarancją oraz prowadzimy windykację zaległych należności.